KIẾN THỨC GIẤY IN NHIỆT 1. Giới thiệu giấy in nhiệt
 2. Cách bảo quản giấy in nhiệt
 3. Qui trình sản xuất giấy in nhiệt
 4. Các loại máy in nhiệt / in bill phổ biến
 5. Phân loại các loại giấy in nhiệt phổ biến trên thị trường.
 6. 4 kinh nghiệm mua giấy in chuyển nhiệt
 7. Hướng dẫn cách tính chiều dài cuộn giấy in chuyển nhiệt
 8. 6 bước kiểm tra trước khi chọn loại giấy in chuyển nhiệt phù hợp
 9. Cách phục hồi thông tin trên giấy in nhiệt đã phai mực
 10. Kiến thức về giấy in nhiệt đa liên
 11. Lợi ích của giấy in nhiệt